Gebruiksvoorwaarden.
Deze website is eigendom van PACKO NV. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Copyright.
De volledige inhoud van deze website en het eigendom van PACKO NV worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PACKO NV is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Handelsmerken.
Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van PACKO NV of van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Schade.
Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord PACKO NV te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud.
Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. PACKO NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. PACKO NV verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.

Toepasbaar recht.
Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Brussel gebracht.

Privacybeleid.
Dit privacybeleid omschrijft (in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving) de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze websites bezoekt, onze producten koopt, met ons communiceert of anderszins gebruik maakt van onze diensten ("diensten"). Klik hier om meer te lezen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat ons beleid en onze praktijken hieromtrent zijn. 

Cookiebeleid.
Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Klik hier om te weten welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden we ze gebruiken en welke opties u heeft om deze cookies te beheren.

Varia.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. PACKO NV  behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen.