Skip to main content

DEMO EROSIEBESTRIJDING

Op donderdag 4 september 2014 namen wij deel aan de demo erosiebestrijding door niet-kerende bodembewerking.  Klik hier om de foto's te bekijken. Deze demodag werd georganiseerd door de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij. 

De bedoeling van de demonstratie was grondbewerkingsmachines te tonen die een alternatief vormen voor het ploegen.  Bij de niet-kerende grondbewerking wordt het organisch materiaal bovenaan gehouden waardoor het  risico op erosie sterk gereduceerd wordt. 

Packo Agri demonstreerde met de volgende machines :

in de categorie grondbewerkingsmachines
met een werkdiepte van 10 - 20 cm :
tandencultivator Kuhn Cultimer

in de categorie grondbewerkingsmachines
met een werkdiepte van 20 - 35 cm :
grondbreker Kuhn DC 301 versie solo (met rol)

* in de categorie strip till machines :
Kuhn Striger voor strokenbewerking

De demo ging door van 9u tot 17u in het Hof ter Vaeren - Zavelstraat - Huldenberg

Klik hier voor meer info