Skip to main content

KUHN AURA VERWACHT IN 2023

Op 17 september 2020 werd de autonome zelfrijdende voermengwagen, de KUHN AURA tijdens het digitale evenement KUHN Virtual SPACE 2020 voor het eerst aan het Franse publiek getoond. Het project brengt een breed scala aan werelden samen: van mechanica en hydrauliek tot elektronica, robotica, beveiliging en navigatie

Ook in de landen om ons heen en in het thuisland van KUHN, Frankrijk, verandert de veehouderij snel. De toekomstverwachtingen van de huidige generatie veehouders vraagt om innovatieve oplossingen. Het dagelijkse leven van een veehouder balanceert tussen het maken van afwegingen om met minder mankracht en arbeidsuren het werk te kunnen doen, de juiste beslissingen te nemen en aan de hand van objectieve indicatoren het werk te vergemakkelijken en te reorganiseren. De KUHN AURA is een autonome, zelfrijdende mengvoerwagen die nieuwe perspectieven opent voor veehouders.  De KUHN AURA is een allesomvattende oplossing voor het laden van alle componenten van de verschillende voerrantsoenen, het wegen, mengen, verdelen en aanschuiven van het voer.

Technische kenmerken :

1. Laadmodule:

De KUHN AURA heeft een multifunctionele frees voor het laden van gras- of maiskuil, stro enz. De frees is ontwikkeld om het energieverbruik te verminderen en transporteert dit naar de opvoerband. Om de efficiëntie te verhogen, beweegt de frees over de volledige breedte van de machine om ervoor te zorgen dat al het kuilvoer wordt geladen zonder de KUHN AURA veel te verplaatsen. De automatisch besturing van de KUHN AURA zorgt ervoor dat de bewegingen van de machine overeenkomen met de bewegingen van een zelfrijdende voermengwagen. Zo zorgt de Aura ervoor dat er geen los voer tegen de voet van de kuil achterblijft en dat deze de kuil schoon en netjes achterlaat. De overige rantsoencomponenten, zoals krachtvoer en mineralen, worden geladen via vijzels die op de voersilo's zijn gemonteerd. De vijzels zijn uitgerust met een ontvanger die communiceert met de zender van de KUHN AURA. Zodra de mengkuip onder de vijzel is gepositioneerd, start de KUHN AURA het vulprogramma om de componenten te laden.

2. Voermanagementmodule:

De taken die door de veehouder worden verzonden, worden opgeslagen in de rantsoensoftware. De precieze hoeveelheden van elk rantsoencomponent, de verdeelpunten waar het voer ligt en het aantal dagelijkse verdelingen worden allemaal geregistreerd. De KUHN AURA volgt deze informatie strikt op en voert nauwkeurig de door de veehouder opgegeven rantsoenen uit. Het ingebouwde weegsysteem van de KUHN AURA is nauwkeurig tot op de laatste kilo!

3. Mengmodule:

De KUHN AURA heeft een mengkuip van 3 m3 en is uitgerust met twee verticale vijzels. KUHN heeft gekozen voor een mengkuip met twee vijzels omdat deze een lagere vermogensbehoefte vraagt dan een enkele mengvijzel met een grotere diameter. Bovendien zorgen mengvijzels met een kleinere diameter voor een zeer nauwkeurig gemengd rantsoen. Voor de lange levensduur van de hele unit zijn het onderste deel van de mengkuip en de mengvijzels gemaakt van K-NOX (langere levensduur (tot 6x!).

4. Distributiemodule:

Net als de overige geautomatiseerde voersystemen op de markt, voert de KUHN AURA voerbeurten op bepaalde tijdstippen uit die vooraf door de veehouder zijn geprogrammeerd. Het verstrekken van een vers, gemengd voerrantsoen op meerdere momenten per dag stimuleert de ruwvoeropname en daarmee de gezondheid van de dieren. Het maakt ze actiever om naar het voerhek te komen en het zorgt voor meer rust in de stal. Het verdelen van het voer gebeurt door een dwarstransportband die links of rechts van de machine het voer lost. Het manoeuvreren in verschillende gebouwen is dus beperkt, wat het manoeuvreren bij het verplaatsen van KUHN AURA vermindert. Doordat de distributie aan de achterzijde van de KUHN AURA is geplaatst, lost deze altijd zover mogelijk achter in de stal als deze niet beschikt over een doorlopende voergang.

5. Voer aanschuifmodule:

De KUHN AURA is uitgerust met roterende borstels die het (rest)voer richting het voerhek schuiven. Deze borstels werken gelijktijdig met de distributie of schuiven alleen het restvoer terug. Het voer wordt naar rechts en / of links teruggeduwd, waardoor de veehouder zich aan elk type voergang kan aanpassen zonder de machine onnodig te verplaatsen. Met de borstels worden alle rantsoencomponenten teruggeduwd zonder krachtvoer of mineralen op de grond achter te laten.

6. Navigatiemodule:

De KUHN AURA is een 100% oplossing van voersilo tot voergang, ontworpen voor een totale integratie op bestaande infrastructuren. De KUHN AURA is uitgerust met twee stuursystemen: RTK GPS-simkaartvrije technologie in combinatie met bewegingssensoren voor gebruik buiten op het erf en LIDAR-technologie voor manoeuvreren binnenin de stal en voeropslagruimtes. De systemen zorgen voor een tot op de centimeter nauwkeurige positionering. Als het GPS-signaal wegvalt, stellen bewegingssensoren de KUHN AURA in staat om nauwkeurig zijn positie en de vereiste route te identificeren. KUHN AURA kan ook prima uit de voeten op hellingen tot 20%, wat betekent dat er op boerderijen geen speciale vloer of aanpassingen nodig zijn om automatisch en efficiënt te voeren.

. Veiligheidsmodule:

De KUHN AURA is een volledig autonome machine die voldoet aan de geldende normen. Het veiligheidssysteem van de KUHN AURA beschikt over een groot aantal sensoren met verschillende technologieën (radar, laser, echografie) en "gevoelige randen" rondom de machine om in alle veiligheid te werken. KUHN maakt deel uit van een werkgroep die zich toespitst op de ISO3991-norm, specifiek voor geautomatiseerde voersystemen.

8. Energiemodule:

De KUHN AURA is ontworpen om zo zuinig mogelijk te zijn. Om over voldoende vermogen te beschikken voor de laad-, meng-, en losfunctie is de KUHN AURA uitgerust met een 42 Kw STAGE 5-motor en voldoet hiermee aan de huidige emissienormen. Als optie kan ook gekozen worden voor de KUHN AURA-e hybride. Deze schakelt automatisch naar de elektrische modus tijdens het verdelen. Dit gebeurt dan volledig op elektrische energie. De dieren en de veehouder zullen de totale afwezigheid van uitlaatgassen en lawaai waarderen.

Kortom, de KUHN AURA is een baanbrekende innovatie!

100% VRIJHEID!

Als het gaat om automatisch voeren, krijgt 'vrijheid' een geheel nieuwe betekenis met de KUHN AURA:

- Het werk van de boer wordt tot een minimum beperkt;

- De impact op de infrastructuur van de gebouwen is uitzonderlijk laag (geen voorbereiding of tussentijdse opslag van voer). Ongeacht de grootte van de boerderij is de KUHN AURA een interessante investering en vereist minder inbreng van vermogen in vergelijking met een volledig geautomatiseerde oplossing. Dit betekent dat veel meer agrariërs toegang zullen hebben.

100% TOEGANKELIJKHEID!

- De KUHN AURA is ontworpen als de meest eenvoudige "plug and play" -oplossing. Met andere woorden, het kan worden geïntegreerd zonder de stallen en gebouwen op de bedrijven te wijzigen;

- De programmeerinterfaces van de machine zijn intuïtief en ergonomisch en gebaseerd op rantsoensoftware die gemakkelijk te begrijpen is voor veehouders die minder technisch onderlegd zijn. Deze interfaces zijn toegankelijk via het MyKuhn-portaal van de veehouder;

- De investeringsprijs, vergeleken met die van een traditionele zelfrijdende voermengwagen, maakt het tot een betaalbare oplossing voor veehouders met minimaal 80 melkkoeien.

De pilot-fasen en de laatste testen zullen eind 2020 in Frankrijk plaatsvinden. Halverwege 2021 zullen de eerste KUHN AURA’s in uitsluitend Frankrijk bij veehouders worden ingezet. Frankrijk is één van de landen waar het gebruik van robots in de landbouw (melken en voeren) tot de hoogste van Europa behoort. Het doel is om KUHN AURA geleidelijk te introduceren in landen waar boeren ervaring hebben opgedaan op het gebied van robotica.

KUHN zal op basis  van feedback van de Franse markt de KUHN AURA internationaal introduceren.  Volgens de huidige schattingen zullen de eerste internationale leveringen mogelijk zijn vanaf eind 2023, begin 2024.

Bekijk hier het filmpje.