Skip to main content

KUHN LSB & SW

Een nieuwe KUHN-wikkeltrein (LSB en SW) werd onlangs bij loonwerker Verplancke in Wontergem in gebruik genomen, met de medewerking van onze Packo-dealers Kerckaert uit Lichtervelde en Devriendt uit Slijpe. Perfect gevormde en gewikkelde pakken in een snel tempo !