Skip to main content

KUHN MULTISPRAY

Gewasbescherming: MULTISPRAY, nieuw systeem op KUHN-spuittoestellen dat zich aanpast aan de omstandigheden!

Na de lancering van het nieuwe Isobus-systeem en de elektronische terminal VISIOREB op basis van Canbus voor spuittechniek, brengt KUHN nu MULTISPRAY op de markt, een nieuw systeem voor de afstelling van de spuitdoppen

Moderne tractoren kunnen zeer vlot versnellen en vertragen.  Daarenboven is het vandaag de dag ook mogelijk om de dosis product aan te passen aan het perceel, dankzij dosismodulatie via modulatiekaarten of sensoren.  Op die manier wordt enkel de dosis toegediend die de plant nodig heeft.  Dit betekent dat het spuittoestel zich zeer snel moet kunnen aanpassen om steeds zo nauwkeurig mogelijk de juiste dosis af te geven.

Daarom brengt KUHN een nieuw systeem op de markt, namelijk de elektrische spuitdophouders KUHN MULTISPRAY.  Dit systeem laat toe om altijd de meest geschikte dop in werking te stellen in functie van de omstandigheden. 

Het systeem bestaat uit 4 doppen.  Elke dop kan automatisch en onafhankelijk van de andere doppen bediend worden vanuit de trekkercabine.  Het is dus mogelijk om de meest geschikte dop (of zelfs twee doppen gelijktijdig) te gebruiken in functie van de gewenste dosis.

Het MULTISPRAY-systeem biedt talrijke voordelen:  

  • Er kan beter ingespeeld worden op versnellingen en vertragingen, zodat de spuitdop steeds de juiste druk heeft en het resultaat van de werkzaamheden steeds optimaal is.
  • Het aanpassen van de gebruikte spuitdop in functie van de gewenste dosis vergemakkelijkt de dosismodulatie tussen de percelen.  In functie van de gevraagde dosis door de modulatiekaart, wordt de meest geschikte spuitdop (of spuitdoppen) geactiveerd om zo steeds een kwaliteitsvol werk te garanderen.

De dopafsluiting gebeurt dop per dop via GPS. Op die manier wordt overlapping zoveel mogelijk vermeden en wordt er dus fytosanitair product uitgespaard.  Bovendien draagt het automatisch openen / sluiten ook bij tot een verhoogd rijcomfort.