Skip to main content

NIEUW IN HET GAMMA PERSEN VAN KUHN

Grootpakpers KUHN LSB 1270 DX: waar techniek en performantie samengaan...

Het model LSB 1270 DX vervolledigt het gamma grootpakpersen in het segment 120 x 70 (2x4). In vergelijking met voorgaande modellen, biedt de pers LSB 1270 een 10% hogere dichtheid en een 15% hogere capaciteit.  Dit maakt van deze pers de ideale oplossing voor oogstwerkzaamheden die zowel een hoge capaciteit als een hoge efficiëntie vereisen, in om het even welke omstandigheden. 

X voor Xtra baaldichtheid : de pers LSB 1270 DX kan een 10% hogere dichtheid bereiken, in vergelijking met conventionele persen.  Het gebruik van een versterkte transmissie biedt een 30% hogere laadcapaciteit in vergelijking met een conventioneel model.  De bijkomende laadcapaciteit zorgt ervoor dat een 10% hogere baaldichtheid bekomen kan worden. Het concept van het chassis en van het perskanaal werd herzien. Daarenboven is de wrijving in het perskanaal nu hoger en dit dankzij krachtigere hydraulische cilinders met een grotere diameter. Doordat de balen een hogere dichtheid hebben, kunnen kosten bespaard worden op het vlak van transport en verhandeling, in het bijzonder over grote afstanden.

Meer capaciteit : Met de in optie verkrijgbare aangedreven gewasrol kan de machine tot 15% meer capaciteit bereiken bij omvangrijke zwaden.  Om optimaal te presteren wordt deze gewasrol mechanisch aangedreven en is deze beschermd door een nokkenkoppeling.  Dankzij de KUHN Integral Rotor is de gewasstroom steeds homogeen, ongeacht de vorm van het zwad. 

Bedieningscomfort : het bindsysteem met dubbele knopers is voorzien van een permanent bewakingssysteem dat zichtbaar is op de terminal in de cabine.  Dit systeem biedt de bediener de mogelijkheid om de baaldichtheid en de capaciteit op elk moment te verhogen.  Dankzij het nieuwe elektronische controlesysteem dat de touwspanning bewaakt zijn mechanische verklikkers niet meer nodig.  De reflectoren worden weergegeven op het scherm van de terminal.  Als er zich een probleem stelt met de knoper, dan wordt de bestuurder onmiddellijk verwittigd door het systeem.  

KUHN FB 3135 AUTOMATE : een nieuwe pers met een volautomatische werking

De pers FB 3135 is uitgerust met een nieuwe functie genaamd AUTOMATE.  Deze pers produceert volledig automatisch ronde balen.  AUTOMATE biedt de gebruiker niet alleen een ongeëvenaard gebruiksgemak op vlak van ergonomie en gebruiksvriendelijkheid, maar verhoogt ook het globale rendement van de pers.

 

Sterke punten van de vaste kamer rondebalenpers FB 3135 met AUTOMATE-functie :

Een ongeëvenaard gebruiksgemak : de achterklep opent automatisch* van zodra het net is geplaatst, zonder ook maar enige interferentie van de gebruiker.  De achterklep opent en sluit zeer snel in minder dan 4,5 seconden (oliedebiet 60 l/min) om zo een maximaal rendement te behalen.  De baaluitwerper detecteert het moment waarop de baal zich buiten het bereik bevindt, zodat de achterklep niet verder dan nodig opengaat.  De gebruiker kan zich volledig concentreren op de bediening van de machine.  De gebruiker kan elke stap in het persproces opvolgen dankzij de zeer gedetailleerde weergave op het scherm van de terminal in de cabine. Visuele signalen en geluidssignalen op de pers voor en na het automatische openen en sluiten van de achterklep, verwittigen de personen buiten de cabine en dragen bij tot een betere werkveiligheid.

Volledige concentratie op de bediening : de beveiliging met nokkenkoppeling wordt ingeschakeld wanneer de toevoer blokkeert in geval van een te grote hoeveelheid gewas.  De messen trekken zich in en de Drop-Floor zakt automatisch*. De gebruiker wordt hiervan verwittigd via de terminal.  Wanneer de aftakas weer draait, treedt de rotor opnieuw in werking.  Het gewas wordt direct naar de perskamer gebracht en de Drop-Floor en de messen nemen automatisch weer hun positie in.  Daarenboven worden de OPTICUT-messen automatisch gereinigd van zodra het aantal balen bereikt is zoals vooraf vastgelegd in het programma.  Op die manier blijft de messenhouder veel properder, wat het wegzetten van de messen veel vergemakkelijkt op het einde van de werkdag. 

Balen met een optimale vorm en dichtheid : het afstellen van de dichtheid kan heel gemakkelijk vanuit de cabine. De messen en de Drop-Floor worden onafhankelijk van elkaar bediend via de terminal in de cabine.  Op de achterklep bevinden zich zeer nauwkeurige sensoren die de toename van de baal meten vanaf een diameter van 80%.  Via een indicator die de baaltoename aangeeft, kan de gebruiker dit proces opvolgen.  De gebruiker kan het persproces bijsturen in functie van de weergave op de terminal van de vulling links-rechts van de perskamer om een optimale baalvorm en –dichtheid te bekomen. 

Bedieningssysteem naar keuze : de pers FB 3135 AUTOMATE ISOBUS-compatibel biedt 3 verschillende bedieningssystemen :

- manueel : de verschillende processen worden geactiveerd door knoppen in te duwen en deze te blijven induwen,

- semi-automatisch : men dient op een knop te drukken om het proces te starten,

- volautomatisch.

 

KUHN biedt het meest polyvalente en meest performante gamma persen aan op de markt.  De persen van KUHN zijn ontwikkeld om kwaliteitsvolle balen te produceren met een uiterst betrouwbare machine.

 

*afhankelijk van het bedieningssysteem