Groentenzaaimachines

De kwaliteit van het zaaiwerk wordt bij groenten steeds belangrijker. Goed zaaiwerk is het fundament voor een goede kwaliteit van het eindproduct en dat zijn ook de verwachtingen van de hedendaagse groenteteler, akkerbouwer en loonwerker. Agricola ontwikkelt en bouwt groentenzaaimachines zonder compromis. Agricola is een familiebedrijf met reeds 40 jaar ervaring in de groentenzaaisector. Om kort op de bal te kunnen spelen produceren ze (bijna) alles zelf. Ze maken zelf hun zaai-element, kouters, schijven,... Dit laat hen toe om snel op veranderingen in de markt te reageren. Het gamma bestaat uit machines voor buiten- en binnenteelt. Buitenteelt zowel vlak, beddenteelt als op ruggen (wortel, witloof, prei, ui,...) en binnenteelt zowel beddenteelt als motoculteur (vierde gamma slasoorten, prei,...).